مرد قصه ها

من نه عاشقم و نه محتاج نگاهی که بلغزد بر من...من خودم هستم وتنهایی و یک حس غریب که به صد عشق و هوس می ارزد...

» شروعی دوباره :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٤
» یک روز :: ۱۳٩۳/٢/۱۱
» باید نوشت :: ۱۳٩٢/۸/٢٦
» برگ آخر :: ۱۳٩٢/٦/٢٦
» بنده ی بی خدا :: ۱۳٩٢/٥/٢٩
» باختم :: ۱۳٩٢/٤/۳٠
» روز خوب خدا :: ۱۳٩٢/٤/۱۱
» پیر مرد :: ۱۳٩٢/۳/٢٩
» قسمت :: ۱۳٩٢/۳/۱٠
» تاوان :: ۱۳٩٢/٢/٢٥
» رفیق ناباب :: ۱۳٩٢/٢/٩
» مسئله حل شد :: ۱۳٩٢/۱/٢۸
» تظاهر :: ۱۳٩٢/۱/۱٦
» سال نو :: ۱۳٩۱/۱٢/۳٠
» گلو درد :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٩
» خسته ام :: ۱۳٩۱/۱٢/٦
» اشتباه :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٠
» زخم :: ۱۳٩۱/۱۱/٥
» چقدر دلم میخواهد..... :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٦
» خواب :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٩
» چرا ؟ :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٤
» پیله :: ۱۳٩۱/۱٠/۸
» دیوار :: ۱۳٩۱/۱٠/٢
» یلدای من :: ۱۳٩۱/٩/۳٠
» حماقت محض :: ۱۳٩۱/٩/٢٧
» بغض :: ۱۳٩۱/٩/٢۳
» حکایت من و تو :: ۱۳٩۱/٩/۱٩
» هی فلانی..... :: ۱۳٩۱/٩/۱٦
» حال این روزای من :: ۱۳٩۱/٩/۱۳
» غرور بی غیرت :: ۱۳٩۱/٩/۱۱
» بدون عنوان :: ۱۳٩۱/٩/٩
» ترجیح نه تقدیر :: ۱۳٩۱/٩/۸
» خواستن :: ۱۳٩۱/٩/٧
» آغوش خدا :: ۱۳٩۱/٩/٦
» یاد :: ۱۳٩۱/٩/۳
» بیزارم :: ۱۳٩۱/٩/۱
» پاییز :: ۱۳٩۱/۸/٢٩
» تاوان :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» باید کسی باشد :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» احساس :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» آدم :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» حسین.... :: ۱۳٩۱/۸/٢٦
» بهانه لبخند :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
» کاش :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» چتر.... :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» غرور.... :: ۱۳٩۱/۸/٢٤
» تنهایی.... :: ۱۳٩۱/۸/٢۳
» رفتن..... :: ۱۳٩۱/۸/٢٢
» متنفرم.... :: ۱۳٩۱/۸/٢٢
» .....! :: ۱۳٩۱/۸/٢٢
» مرد که گریه نمی کند..... :: ۱۳٩۱/۸/٢٢
» چیزی بگو..... :: ۱۳٩۱/۸/٢٢
» روزهای بارانی.......... :: ۱۳٩۱/۸/٢۱
» بود.....شد :: ۱۳٩۱/۸/٢۱
» هرگز :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» حکایت من....! :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» انصاف... :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
» باران.... :: ۱۳٩۱/۸/۱٩
» نمی ارزی... :: ۱۳٩۱/۸/۱٩
» خدای من و خدای پسر همسایه :: ۱۳٩۱/۸/۱٩
» غرور :: ۱۳٩۱/۸/۱٩
» لیاقت :: ۱۳٩۱/۸/۱٩
» مترسک :: ۱۳٩۱/۸/۱٩
» منطق...احساس :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» اشک :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» !!!!!!!!!!!! :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» هیچکس نمیداند :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» دلگیر... :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» درد :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» حکم :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» ستاره :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» گل :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» !!!! :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» دروغ :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» کاش... :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» حقیقت محض :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» زندانی :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» بودن یا نبودن :: ۱۳٩۱/۸/۱٧
» همراه آخر :: ۱۳٩۱/۸/۱٦
» وجدان :: ۱۳٩۱/۸/۱٦
» من هنوز تنهام :: ۱۳٩۱/۸/۱٦
» برو :: ۱۳٩۱/۸/۱٦
» قرار :: ۱۳٩۱/۸/۱٦
» تنهایی :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» 1نفر :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» دلتنگ :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» نامه :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» دنیای من :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» دوری... :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» جای من :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» دل شکسته :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
» دیر آمدی.... :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» حال این روزهایم :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» !!!!!! :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» دروغ :: ۱۳٩۱/۸/۱٤
» بغض :: ۱۳٩۱/۸/۱۳
» وجدان :: ۱۳٩۱/۸/۱۳
» دلتنگ..... :: ۱۳٩۱/۸/۱۳
» خنجر اعتماد :: ۱۳٩۱/۸/۱٢
» دروغ :: ۱۳٩۱/۸/۱٢
» لیاقت :: ۱۳٩۱/۸/۱٢
» دوستت دارم..... :: ۱۳٩۱/۸/۱٢
» عروسک :: ۱۳٩۱/۸/۱٢
» غرور :: ۱۳٩۱/۸/۱۱
» صبر :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» تو....من :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» باران :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» جای خالی :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» فقط یک نفر :: ۱۳٩۱/۸/۱٠
» مادر :: ۱۳٩۱/۸/٩
» اعتماد :: ۱۳٩۱/۸/٩
» همین خواهم شد :: ۱۳٩۱/۸/٩
» اشک و باران :: ۱۳٩۱/۸/۸
» !!!. :: ۱۳٩۱/۸/۸
» وجدان :: ۱۳٩۱/۸/۸
» هیچ کس :: ۱۳٩۱/۸/۸
» پسر کوچولو :: ۱۳٩۱/۸/٧
» (به عهده شما...) :: ۱۳٩۱/۸/٧
» چوپان :: ۱۳٩۱/۸/٧
» خودم :: ۱۳٩۱/۸/٧
» دیوانه :: ۱۳٩۱/۸/٦
» عشق هم میسوزد :: ۱۳٩۱/۸/٦
» من...تو :: ۱۳٩۱/۸/٦
» اشک :: ۱۳٩۱/۸/٦
» عشق واقعی :: ۱۳٩۱/۸/٦
» یاد من :: ۱۳٩۱/۸/٦
» خواستن... :: ۱۳٩۱/۸/٦
» سیگار من :: ۱۳٩۱/۸/٦
» دل به دل راه ندارد :: ۱۳٩۱/۸/٦
» دنیای عجیب :: ۱۳٩۱/۸/٥
» وفادار :: ۱۳٩۱/۸/٥
» !!!!! :: ۱۳٩۱/۸/٥
» دلم :: ۱۳٩۱/۸/٥
» چشم هایت :: ۱۳٩۱/۸/٥
» آغوش بی منت :: ۱۳٩۱/۸/٤
» قفس :: ۱۳٩۱/۸/٤
» !!.! :: ۱۳٩۱/۸/٤
» صدای نفسهایت :: ۱۳٩۱/۸/٤
» کمی تامل :: ۱۳٩۱/۸/٤
» لباس تنهایی :: ۱۳٩۱/۸/٤
» تنها :: ۱۳٩۱/۸/۳
» باران که می بارد :: ۱۳٩۱/۸/۳
» یک وقتایی...... :: ۱۳٩۱/۸/۳
» خسته ام :: ۱۳٩۱/۸/۳
» ...!!! :: ۱۳٩۱/۸/۳
» خدایا.... :: ۱۳٩۱/۸/۳
» کمی نوازش :: ۱۳٩۱/۸/۳
» درد پاییز :: ۱۳٩۱/۸/۳
» رفت!!!! :: ۱۳٩۱/۸/۳
» نمی بخشمت :: ۱۳٩۱/۸/٢
» ارزشهای تو..... :: ۱۳٩۱/۸/٢
» سوال :: ۱۳٩۱/۸/٢
» !!...!! :: ۱۳٩۱/۸/٢
» حلقه....دل :: ۱۳٩۱/۸/٢
» دوستت دارم :: ۱۳٩۱/۸/۱
» ؟؟؟؟؟؟ :: ۱۳٩۱/۸/۱
» تنهایی.............! :: ۱۳٩۱/۸/۱
» طاقت :: ۱۳٩۱/۸/۱
» حقیقت عاشقانه ها :: ۱۳٩۱/٧/۳٠
» بهانه :: ۱۳٩۱/٧/۳٠
» تلخ :: ۱۳٩۱/٧/۳٠
» یگانه تو... لذت او :: ۱۳٩۱/٧/۳٠
» !! :: ۱۳٩۱/٧/۳٠
» نامه2 :: ۱۳٩۱/٧/۳٠
» حباب :: ۱۳٩۱/٧/۳٠
» !!!!!!! :: ۱۳٩۱/٧/٢٩
» دروغ :: ۱۳٩۱/٧/٢٩
» دل تنگ :: ۱۳٩۱/٧/٢٩
» دفتر مشق... :: ۱۳٩۱/٧/٢۸
» آدمک ها :: ۱۳٩۱/٧/٢٧
» ..... :: ۱۳٩۱/٧/٢٧
» مامور و معذور :: ۱۳٩۱/٧/٢٧
» ..........!!!!. :: ۱۳٩۱/٧/٢٦
» خیال :: ۱۳٩۱/٧/٢٦
» مجنون :: ۱۳٩۱/٧/٢٦
» این نیز بگذرد...... :: ۱۳٩۱/٧/٢٥
» باران.... :: ۱۳٩۱/٧/٢٤
» .............! :: ۱۳٩۱/٧/٢٤
» زمین :: ۱۳٩۱/٧/٢٤
» خودم.... :: ۱۳٩۱/٧/٢٤
» حقیقت عشق... :: ۱۳٩۱/٧/٢٠
» آغوش :: ۱۳٩۱/٧/٢٠
» ...!!!!. :: ۱۳٩۱/٧/٢٠
» نامه :: ۱۳٩۱/٧/٢٠
» روزی خواهد رسید :: ۱۳٩۱/٧/٢٠
» پاییز :: ۱۳٩۱/٧/۱٩
» دیروز....امروز :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
» برگ تازه... :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
» خاطرات..... :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
» ..!.! :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
» گریه.... :: ۱۳٩۱/٧/۱٧
» خواب{نیما یوشیج} :: ۱۳٩۱/٧/۱٧
» باران.... :: ۱۳٩۱/٧/۱٧
» دلتنگیها... :: ۱۳٩۱/٧/۱٧
» عمر...احساس :: ۱۳٩۱/٧/۱٦
» ....!!!. :: ۱۳٩۱/٧/۱٦
» بغض.. :: ۱۳٩۱/٧/۱٦
» قلب :: ۱۳٩۱/٧/۱٦
» دلتنگ.... :: ۱۳٩۱/٧/۱٦
» و ای کاش.... :: ۱۳٩۱/٧/۱٦
» عشقهایت.... :: ۱۳٩۱/٧/۱٤
» خنجر خیانت... :: ۱۳٩۱/٧/۱٤
» آدما :: ۱۳٩۱/٧/۱۳
» !.!.! :: ۱۳٩۱/٧/۱۳
» یاد و خاطره :: ۱۳٩۱/٧/۱۳
» بغض :: ۱۳٩۱/٧/۱۱
» عادت من... :: ۱۳٩۱/٧/۱۱
» عاشق این پستم.... :: ۱۳٩۱/٧/۱۱
» !!!...! :: ۱۳٩۱/٧/۱۱
» چرا اینطوری شد؟؟؟؟؟ :: ۱۳٩۱/٧/۱۱


Design By : Pichak