مرد قصه ها

من نه عاشقم و نه محتاج نگاهی که بلغزد بر من...من خودم هستم وتنهایی و یک حس غریب که به صد عشق و هوس می ارزد...

اسفند 93
1 پست
شهریور 93
2 پست
آبان 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
5 پست
آذر 91
13 پست
آبان 91
122 پست
مهر 91
52 پست