اعتماد

احساسم را به دار آویختم....

منطقم را به گلوله بستم.....

لعنت به هر دو که عمری بازیم دادند. دیگر بس است،

میخواهم کمی به چشمانم اعتماد کنم!!

/ 0 نظر / 11 بازدید