من هنوز تنهام

یه روز بهم گفت: "میخوام باهات دوست باشم؛آخه میدونی؟ من اینجا خیلی تنهام بهش

لبخند زدم و گفتم: "آره میدونم. فکر خوبیه.من هم خیلی تنهام یه روز دیگه بهم گفت:

"میخوام تا ابد باهات بمونم؛ آخه میدونی؟ من اینجا خیلی تنهام بهش لبخند زدم و

گفتم: "آره میدونم. فکر خوبیه.من هم خیلی تنهام یه روز دیگه گفت: "میخوام برم یه

جای دور، جایی که هیچ مزاحمی نباشه بعد که همه چیز رو براه شد تو هم بیا آخه

میدونی؟ من اینجا خیلی تنهام بهش لبخند زدم و گفتم: "آره میدونم. فکر خوبیه. من

هم خیلی تنهام یه روز تو نامه اش نوشت: "من اینجا یه دوست پیدا کردم. آخه میدونی؟

من اینجا خیلی تنها بودم براش یه لبخند کشیدم و زیرش نوشتم:"آره میدونم. فکر

خوبیه.من هم خیلی تنهام یه روز یه نامه نوشت و توش نوشت:"من قراره اینجا با این

دوستم تا ابد زندگی کنم. آخه میدونی؟ من اینجا خیلی تنها موندم براش یه لبخند

کشیدم و زیرش نوشتم:"آره میدونم. فکر خوبیه. من هم خیلی تنهام حالا دیگه اون تنها

نیست و من از این بابت خیلی خوشحالم و چیزی که بیشتر خوشحالم می کنه اینه که

نمی دونه من هنوز خیلی تنهام...!!

/ 2 نظر / 8 بازدید
پريسا

به همه چیز عادت می کنیم به داشته ها و نداشته هایمان خیلی طول نمی کشد که جلوی آینه زل بزنی به خودت موهایت را کنار بزنی و با خودت بگویی : اصلا" مگر داشتی اش مگر از اول بود ؟! که بودن و نبودنش مهم باشد ...

دنیا

گاهی اوقات تنهایی خیلی خوبه... من تنهایی رو دوست دارم.. دیگه کسی نمیتونه به کسی آزار برسونه..