همین خواهم شد

پشیمان نیستم از آنچه بودم پشیمان نیستم از آنچه هستم

اگر دیوانگی کردم دلـــــــم خواست ز خود بیگانگی کردم دلـــــم خواست اگر تا اوج خود

سوزی پریدم دلــــم خواست اگر لب تشنه از دریا گذشتم دلــــــم خواست به غیر از خود

خوش باور من ...کسـی منــت ندارد بر سر من کسی حال مرا هرگز نفهمیددلیل گریه همو

ازم نپرسیدگناه عالمی را بردم از یاد گناهم را کسی بر من نبخشید...

مــــن و شب پرسه های تلخ تردیــدمــــن و در آن دریای بی پایان ظلمـــت همین هستم

همین خواهم شد از نو ......اگر بار دگر دنیا بیایم .....

/ 1 نظر / 15 بازدید
پريسا

یادت باشـــــــــد دلت که شکست، سرت را بگیری بالا ..! تلافی نکن ، فریاد نزن ، شرمگین نباش. حواست باشد ؛ دل شکسته، گوشه هایش تیز است.. مبادا که دل و دست آدمی را که روزی دلدارت بود زخمی کنی به کین، مبادا که فراموش کنی روزی شادیش، آرزویت بود… صبور باش و ساکت. بغضت را پنهان کن،...رنجت را پنهان تر .