انصاف...

می آیی ... می روی ... و فقط یک سلام ... و گاهی یک خداحافظی

نه ... این انصاف نیست ...

من و یک دنیا عشق .... تو و یک دنیا بی تفاوتی ..!!!!!!!!

/ 2 نظر / 9 بازدید
blacklove.A.H

بی تفاوتی عادت همه ی آن هاییست که دوست داشته می شوند و قادر به دوست داشتن نیستند! و چه عادتی...برایم گران تمام شد این عادت

sahar

سبقت ازسايه هابه بيشتردويدن نيست بسوي نوركه باشيم سايه هادرپس ماهستندحتي آنگاه كه ايستاده باشيم