جای خالی

این روزها جای خالی تورا با عروسکی پر میکنم

همانند توست: مرا دوست ندارد! احساس ندارد!

اما هرچه هست دل شکستن بلد نیست...

/ 0 نظر / 10 بازدید