وجدان

هیــس !

کــــمی آرامــــتـــر تنـــــها شــــو

بی صـــــدا تــــر بـــشــــکــــن

آهــــســــتــــه تـــر سراغـــــش را بگـــــیـــــر

مـــمــــکــن است بــــیـــدار شــــود

وجــــــــدان نــــــداشتــــــه اش....

/ 1 نظر / 8 بازدید
مريم

خيلي مطالب زيبايي ميزاري موفق باشي-هرروز سرميزنم[قلب]