چتر....

مَن بَرای ِ تو چَتری بیش نبودم...

بـاران که تَمام شُد

فَراموشَم کَردیـــــــ !

تو تَنها هَم قَدَم ِ بـــــاران می خواستی!

اَما مَن

خودِ بــــــــــــاران شُدَم بَعد اَز آن !!!!!

/ 6 نظر / 12 بازدید
فاطمه

هوا گرفته بود باربان می بارید کودکی اهسته گفت: خدایا . . .. گریه نکن درست میشه وب جالبی دارین

kimia

kheli ghashang boood[ناراحت]

♥آیدا♥

عشق فراموش کردن نیست بلکه بخشیدن است . عشق گوش کردن نیست بلکه درك كردن است . عشق دیدن نیست بلکه احساس کردن است . عشق جا زدن و کنار کشیدن نیست بلکه صبر کردن و ادامه دادن