بودن یا نبودن

نه به دیروزهایى فکر می کنم که بودى،

و نه به فرداهایى که شاید بیایى...

میخواهم امروز را زندگى کنم ،

خواستى باش....

نخواستى نباش....

/ 1 نظر / 17 بازدید
مريم

خيلي زيبابود[گل]