جای من

آهاى تویى که دارى جاى منو میگیرى یادت باشه :

کم حوصله است...

شاید به ظاهر جدى باشه ولى قلب مهربونى داره...

بد قول نیست اما گاهى گرفتار است...

تو دار است...

خسته که باشهبهتره تنهاش بزارى...

اگه بخواد باهات حرف بزنه خودش میگه...

او همه چیزِ من است حق ندارى اذیتش کنی ...!!!

/ 2 نظر / 16 بازدید