غرور

محکم تر از آنم که برای تنها نبودنم

آنچه را که اسمش را غرور گذاشته ام برایت به زمین بکوبم …

احساس من قیمتی داشت که تو برای پرداخت آن فقیر بودی.....!!!!!

/ 1 نظر / 8 بازدید
دنیا

سلام.این مطالب ها رو واسه مخاطب خاصی مینویسید؟؟