دوری...

دو ابر که عاشق یکدیگر می شوند...

بغض می کنند و یکدیگر را در آغوش می کشند

اما نمی دانند این وصال

نابودشان می کند

برای داشتن بعضی چیز ها ، باید از آن دور بود...

/ 2 نظر / 7 بازدید
مریم

دوری باعث فراموشی میشه

دنیا

خیلی سخته دور بودن..[ناراحت]