حکم

بار آخرٍ،من ورق را با دل بر میزنم!

بار دیگر حکم کن!

ما نه بی دل،با دلت،دل حکم کن....

حکم دل:هرکه دل دارد بیاندازد وسط، تاکه ما دلهیمان را رو کنیم!

دل که روی دل بیفتد،عشق حاکم میشود.

پس به حکم عشق بازی میکنیم....این دل من،رو کن حالا دلت را....دل نداری؟!!!

بر بزن اندیشه ات را....حکم لازم.

دل سپردن ،دل گرفتن ،هر دو لازم....

/ 2 نظر / 8 بازدید
sahar

سلام دوست عزیز با افتخار لینک شدی لطفا منو به اسم خوشه اشک بلینک[گل]

الهام

ایــــــــــــــــــــن شعر....خاطره قشنگی ازش دارم اما افسوس[ناراحت]