غرور

به محضِ اینکه احساس کردین غرورتون بازیچه کسی شده ،

کوله بارِ آرزوهاتونو بردارین و بزنین به چاک !

داغ زانو زدنتون رو به دل هر کی که با غرورتون بازی می کنه بزارین !


/ 3 نظر / 13 بازدید
ابراهیم

سلام آرهواقعا. خیلی آپ زیبایی بود.

دنیا

سلام.عیدتون مبارک.. پست زیبایی بود..