ستاره

حتما برات پیش اومده وقتی داری به آسمون نگاه می کنی

"یکی ازت بپرسه:"دوست داری کدوم ستاره مال تو باشه؟

یا ازت بپرسه :"داری بکدوم ستاره نگاه می کنی؟"

اکثر ادما میگن:دارم به پر نور ترین ستاره نگاه می کنم

ولی یادت باشه اونی که از همه پرنورتره،علاوه بر تو،

چشم خیلی ها دیگه دنبالشه. به ستاره ای خیره شو

که حتی اگه کم نوره، ولی مطمئنی جز توهیچکس دیگه بهش چشم ندوخته.....

/ 2 نظر / 11 بازدید
دنیا

خیلی زیبا بود.... ستاره ها به چشمان ما زیبا هستند و پرنور.. در اندیشه من کم نورترینشان هم زیباست..

sahar

[دست][دست][دست]